šta je lentikular

 

    Lentikular je pločast

    materijal od providne

    bezbojne plastike koji se

    sastoji od linijskih sočiva

    koja poređana jedno

    pored drugog formiraju

    površinu.

    Po materijalu je dobio

    naziv i konačan proizvod

    - slika odštampana ili

    nalepljena na poleđinu

    tako da se posmatra kroz

    sočiva. Optička svojstva

    sočiva omogućavaju da

    se kod posmatrača stvori

    iluzija izmene dve ili više

    razlicitih slika ili 3D.

 

 

zašto lentikular

 

    Lentikular privlači pažnju

    i zadržava je bar 7 puta

    duže od konvencionalnih

    prosvetljenih postera.

 

dimenzije

 

    Od veličine vizitkarte do

    table 120 x 240 cm

    (ako efekat dozvoljava

    moguće je i spajanje dve

    ili više tabli)

 

efekti

 

   3D - kod posmatrača

    stvara iluziju da pred

    sobom ima

    trodimenzionalnu scenu

    sa dubinom prostora i

    trećom dimenzijom

    objekata koje vidi na slici.

    Flip - omogućava da se

    iz različitih uglova vide

    različite slike, a izmena je

    brza. Najbolji razultat

    daju dve slike, a više od

    tri ne preporučujemo.

    Zoom - je efekat koji daje

    utisak približavanja ili

    udaljavanja objekta od

    posmatrača, kao i kod

    zoom-a koji se koristi na

    foto aparatu i kameri.

    Morf - omogućava da se

    ima utisak postepene

    transformacije jednog

    oblika u drugi, sasvim

    različit.

    Pokret - kada se niz faza

    nekog pokreta objedini u

    lentikularnu sliku

    posebnom softverskom

    obradom, posmatrač

    pomeranjem lentikulara

    omogućava da se

    promenom vidljivosti faza

    stekne utisak pokreta.

 

uputstvo

 

    Za izradu lentikularnih

    slika dovoljno je da nam

    dostavite sliku koju želite

    u 3D efektu ili slike koje

    želite da se smenjuju u

    flip efektima.

    Tehničko uputstvo ćemo

    vam poslati na vaš

    zahtev.